×

Netsis Çözümlerimiz

Mini Sipariş ve Sevkiyat Programı

Netsis'e entegre veya Netsis özelinde olmadan da çalışabilen sipariş, sevkiyat, cari ve stok işlemleri gibi işlemleri hızlı ve kolay olarak gerçekleştirebileceğiniz Web tabanlı çalışan bir programdır.


Netsis

Netsis İşletmeniz İçin Neler Sağlar?

Finans Yönetimi

Cari Hesap Takibi, Banka İşlemleri, Kredi Kartı, Çek / Senet, Kasa İşlemleri, Dövizli İşlemler

Stok Yönetimi

Envanter Takibi, Barkod, RFID, Stokbar, Seri/Lot Takibi, Fiyat Listeleri, Sayım İşlemleri

Satış Yönetimi

Sipariş / Teslimat Takibi, Satış Koşulları, Plasiyer Takibi, İletişim (SMS, e-posta), Konumsal Teknolojiler, Perakende Satış

Satın Alma Yönetimi

Tedarikçiler ve Satın Alma koşulları, Sipariş / Teslimat Takibi, İthalat / İhracat, Müstahsil Makbuzu

Üretim

Ürün Ağaçları, İş Emirleri, Planlama, Reçete Revizyonları

Genel Muhasebe

Muhasebe, Dönem Sonu işlemleri, Entegrasyon, Enflasyon Muhasebesi, Personel, Sabit Kıymetler, İşletme Defteri

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri Yönetim Sistemi (Analitik CRM), Kampanya, İndirim Yönetimi (Koşullar), Pazarlama Aktiviteleri Takibi, Aday ve Fırsat Yönetimi, Satış Ekipleri Yönetimi, Tekli , Sipariş, Koşul ve Bağlantılar, E-Netsis, Mobil Satış ve Dağıtım, Perakende Satış, Şikayet Yönetimi, Anket Yönetimi, Kurumsal Karne

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Çözümümüz: Netsis
ERP Nedir?

Tüm işletme faaliyetlerinin analiz ve planlama süreçlerinin tüm bileşenlerini kapsayan fonksiyondur. ERP için sadece planlama fonksiyonundan da bahsedilmiyor. ERP artık bir kurumun yaptığı işin tümünü yansıtan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle ERP bir kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesine imkan verir.

ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning) işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, Makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal ERP uygulamaları ülkemizde de başlangıç yıllarında MRP/II olarak kullanıldığını da göz önünde bulundurursak yaklaşık bir 15 yıllık geçmişi vardır.

ERP, Kurumsal Kaynak Planlamasıyla kurumsal ihtiyaç ve hedeflerinizi belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bulmak size çeviklik ve esneklik kazandırırken, rakiplerinize karşı avantajlar elde edeceksiniz. Kurumsal yapınıza en uygun çözümün entegrasyonuyla departmanlar arası koordinasyon başarıyla yönetilecek ve verimliliğiniz artarak pazar hedeflerinize ulaşacaksınız.

Kurumsal Kaynak Planlaması, kısaltılmış orjinal adıyla ERP. Planlama ve kaynak kısmını şimdilik unutun, fakat ERP'nin en ilgi çeken kurumsal kısmını aklınızda tutun. ERP bir kurumun tüm bölümlerini tek bir bilgisayar sistemi altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımı sağlar.

Bu ortak bilgi sistemi sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm bilgiler bir veritabanında kurumsal çalışanların hizmetine sunulur. Klasik sistemde her departman kendi iş akışlarına uyumlu bilgisayar sistemleriyle çalışır. ERP bu farklılıkları bütünleşik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veritabanını kullanarak çalışacak şekilde birleştirerek operasyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı çok sayıda departmanın birbirleriyle iletişim halinde kolaylıkla bilgi paylaşımına imkan tanır.

ERP, bir kurumun kendi iç süreçlerini bütünleşik bir yapıda gerçekleştirmeye imkan tanır ve işin kurum sınırları dışına taşan kısmının da dijital ortamda takip ve raporlama imkanını sağlar.


Bir şirkette muhasebe bölümü olabilir ya da satın alma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bölümler işlerini süreçler aracılığıyla yapar ama süreçler bölüm veya fonksiyon değildir. Örneğin satış süreci, müşteriyi edinmekle başlayan ve ürün veya hizmetin karşılığını müşteriden tahsil edene dek süren bir dizi aşamayı içerir... Bu nedenle süreçler çok daha geniş bir yapıya sahiptir.

ERP uygulamasının güçlü yanı, içerisindeki tüm fonksiyonların entegre bir yapıda çalışmasıdır. Bu özelliğe sahip olmayan bir çözüm, iş süreçlerinin bütününü kapsamaz. Modüler yapının önemi, ERP uygulamasını satın alma ve kurma sürecinde daha da ön plana çıkar. Bir kurum, ERP uygulamasının sahip olduğu fonksiyonların tümünü kullanmak istemeyebilir. Bu nedenle modüler yapı istenilen fonksiyonları istenilen zamanlarda kullanmaya imkânlı hale gelir.

Farklı uygulamalar her zaman birbiri ile uyumlu çalışamaz , birçok uygulama tek bir uygulamanın sağladığı özellikleri sağlayamayabilir.

Yapılan birçok araştırma göstermektedir ki özellikle orta ve küçük ölçekli kurumlar bazı işlemleri birçok kez tekrarlamaktadır. Bu mükerrer işlemler sırasında belli başlı sorunlarla karşılaşılabilir , sürekli veri girişi yapmak zaman kaybına neden olacaktır. Ayrıca bu girişlerde hata payı riski yüksek derecede önemli bir sorun oluşturacaktır. Farklı uygulamalardan gelen veriler farklı özellikte olacağından bu verileri bütünleştirip analizler yapmak ayrı bir zaman içinde değerlendirilip idareye , yönetime veya ilgiliye sunulmasını gerektirecektir.

Entegre bir ERP paketinde gerekli veriler bir kere girildikten sonra ihtiyaç duyulan her noktada raporlama veya analiz için kullanılabilmektedir. Uygulamayı kullanan tüm süreçler ve çalışanlar, karar verme mekanizmasındaki yöneticiler bilgileri aynı biçimde, gerçek zamanlı olarak görme şansına kavuşacaktır.

Günümüzde kurumların işleri zaten kendi sınırlarını aşıyor, kurum içi uygulamalar kurum dışı uygulamalarla bütünleşiyor. Başarılı olmak isteyen kurumlar, satın alma süreçlerini, iş ortakları ve müşterileri ile olan ilişkilerini en doğru ve etkin biçimde sürdürmek zorunda. Bunların tümü ERP konusunda danışmanlık firmalarının desteğini gerektirir.


Maliyetlerin etkin biçimde yönetimi son derece önemlidir. Finansman yönetimi de önemli bir sorundur. Müşteri tabanını büyütmek ve eldeki müşterileri korumak çabası içerisindedir. Her geçen gün farklılığı azalan ürün ve hizmetlerin getirdiği rekabet, KOBİ’lerin bir diğer önemli sıkıntısıdır.


Kurumsal stratejilerin belirlenmesi ve etkin biçimde duyurulmasının en iyi yolu, kurum içerisinde portal yapıları üzerinden çalışanlar ile etkileşimin sağlanmasıdır. Amaçlara yönelik girişimlerin hayata geçirilmesi için yine insan kaynağı ile etkin iletişim, e-işe alma sistemleri önemli avantajlar sağlayacaktır diğer yandan müşteri taleplerini öngörmeye yönelik analiz ve raporlama sistemleri süreci oldukça kolaylaştıracaktır. Her ne kadar orta ölçekli kurumlar bu tür çözümleri hayata geçirmekte büyük ölçekli kurumlardan biraz daha yavaş olsa da ERP tüm bu sorunlara çözüm getirmektedir.

Gelişmiş analiz araçları, karar destek sistemleri, raporlama araçları ve süreçlere özel uygulamaların özellikleri geliştikçe, bu hedef daha kolay gerçekleşmektedir. ERP çözümleri, bu çabanın en önemli destekçisidir.

Başarılı projeleri hızla artan, sektörün önde gelen ERP üreticilerindendir. Merkezi İzmir'de olan yerli yazılım firması, çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun çözümler geliştirerek, bugün 40 çözüm ortağı ile birlikte hizmet vermektedir. Türkiye'den dünyaya yazılım ihraç etme misyonu ile Urla'daki ar-ge üslerinde geliştirdikleri yazılım teknolojilerini, bugün için Azerbaycan, Mısır, Ukrayna ve İran ofislerinde pazarlamaktadır.

NETSİS yazılım konusunda tüm sektörlere yönelik deneyimli ve profesyonel kadrosuyla bilişim sektöründe ihtiyacınız olan bütün süreçlerde Mini Bilişim danışmanlık, eğitim, uyarlama, yazılım konularında hizmet verir.